زبان آسان

زبان آسان
.به وب سایت ما خوش آمدید
.ما آژانس اشتغال جوانان هستیم
.وب سایت به زبان آسان است
.همه می توانند زبان آسان را به خوبی درک کنند

ما خدمات زیر را ارائه می دهیم
:بسیاری از جوانان نمی دانند
بعد از مدرسه چگونه باید ادامه یابد؟
کجا می توانم جایی برای آموزش حرفه ای پیدا کنم؟
چه چیزی می توانم در دانشگاه بخوانم؟
چگونه شغل پیدا کنم؟
ما به جوانان در ماینتس کمک می کنیم

سن شما بین 15 تا 25 سال است؟
آیا در مورد آینده شغلی خود پرسیدن الی دارید؟
:سپس اینجا را کلیک کنید

پیوند به
من می خواهم به مدرسه رفتن ادامه دهم
من می خواهم آموزش حرفه ای ببینم
من می خواهم درس بخوانم
من به دنبال کار هستم
من مشکلی دارم و نمی دانم بعد باید چه کار کنم