من به دنبال کار هستم

آیا به دنبال شغل هستید؟
آیا برای نوشتن برنامه درخواست به کمک نیاز دارید؟
ما به شما نکاتی خواهیم داد

:ین مدارک را به مشورت خود بیاورید
ویت شخصی شما -
خرین گواهینامه های اخذ شده -
درخواست اشتغال شما در پرونده آماده شده برای آن -


:مشاوره در آژانس اشتغال جوانان

.ما همچنین در آژانس اشتغال جوانان مشاوره ارائه می دهیم
ما این کار را انجام می دهد.U25 تيم
سوال کنید در پذیراییU25 در مورد تیم


.مهم

شما تصمیم می گیرید در مورد چه چیزی صحبت کنیم
.محتوای مکالمه محرمانه نگه داشته می شود
.این بدان معنی است: ما در مورد مکالمه خود به هیچ کس چیزی نخواهیم گفت
.ما مشاوره رایگان ارائه می دهیم


:آژانس اشتغال جوانان ما

.ما همچنین در آژانس اشتغال جوانان مشاوره ارائه می دهیم
:می توانید به آدرس زیر به ما مراجعه کنید
Untere Zahlbacher Straße 27, 55131 Mainz.
.خیلی نزدیک ایستگاه اصلی قطار است

اوقات باز شدن ما
دوشنبه: از ساعت 7:30 تا 12:00
سه شنبه: از ساعت 7:30 تا 12:00
چهارشنبه: از ساعت 7:30 تا 12:30
پنجشنبه: از ساعت 7:30 تا 18:00
جمعه: از ساعت 7:30 تا 12:00

آیا سوالی الاتی دارید یا می خواهید یک جلسه مشاوره تعیین کنید؟ ؟
.سپس به ما زنگ بزن
:شماره تلفن ما
06131/248 400

آیا ترجیح میدهید کتبی با ما تماس بگیرید؟
.مشکلی نیست
.یا از فرم تماس استفاده کنید
.فرم تماس را می توانید در اینجا پیدا کنید

اطلاعات فعلی برای مشاوره شما
در حال حاضر ویروس کرونا وجود دارد
.ویروس کرونا بسیار خطرناک است
.بنابراین برخی از قوانین خاص باید دنبال شود
:این یعنی
.لطفا بدون قرار قبلی به ما مراجعه نکنید
.و لطفاً قوانین ایمنی بهداشت را نیز رعایت کنید
.برای مثال باید ماسک محافظ خود را به همراه داشته باشید

برای بازگشت به صفحه اصلی اینجا کلیک کنید