زبان آسان

 

زبان آسان
به وب سایت ما خوش آمدید.
ما آژانس اشتغال جوانان هستیم.
وب سایت به زبان آسان است.ه
مه می توانند زبان آسان را به خوبی درک کنند.

ما خدمات زیر را ارائه می دهیم
بسیاری از جوانان نمی دانند:

    بعد از مدرسه چگونه باید ادامه یابد؟                                                                     
  •  
  • کجا می توانم جایی برای آموزش حرفه ای پیدا کنم؟                                                    
  •  
  • چه چیزی می توانم در دانشگاه بخوانم؟                                                                  
  •  
  • چگونه شغل پیدا کنم؟                                                                                     
  •  

ما به جوانان در ماینتس کمک می کنیم.