من می خواهم درس بخوانم

آیا هنوز رشته ای را که می خواهید تحصیل کنید انتخاب نکرده اید؟
.ما در مورد احتمالات به شما می گوییم
آیا می خواهید رشته دانشگاه خود را تغییر دهید؟
ما به شما مشاوره می دهیم.

:ین مدارک را به مشورت خود بیاورید
ویت شخصی شما -
خرین گواهینامه های اخذ شده -
درخواست اشتغال شما در پرونده آماده شده برای آن -

مشاوره در مدرسه شما
ما همچنین در مدرسه شما به شما مشاوره می دهیم
.این همان کاری است که تیم مشاوره شغلی ما انجام می دهد
.از مشاور شغلی خود در دفتر مدرسه سال کنید


.مهم

شما تصمیم می گیرید در مورد چه چیزی صحبت کنیم
.محتوای مکالمه محرمانه نگه داشته می شود
.این بدان معنی است: ما در مورد مکالمه خود به هیچ کس چیزی نخواهیم گفت
.ما مشاوره رایگان ارائه می دهیم


:آژانس اشتغال جوانان ما

.ما همچنین در آژانس اشتغال جوانان مشاوره ارائه می دهیم
:می توانید به آدرس زیر به ما مراجعه کنید
Untere Zahlbacher Straße 27, 55131 Mainz.
.خیلی نزدیک ایستگاه اصلی قطار است

اوقات باز شدن ما
دوشنبه: از ساعت 7:30 تا 12:00
سه شنبه: از ساعت 7:30 تا 12:00
چهارشنبه: از ساعت 7:30 تا 12:30
پنجشنبه: از ساعت 7:30 تا 18:00
جمعه: از ساعت 7:30 تا 12:00
آیا سوالی دارید یا می خواهید برای مشاوره وقت بگیرید؟
:سپس برای ما ایمیل ارسال کنید
Mainz.151-Berufsberatung@arbeitsagentur.de

.یا از فرم تماس استفاده کنید
.فرم تماس را می توانید در اینجا پیدا کنید

اطلاعات فعلی برای مشاوره شما
در حال حاضر ویروس کرونا وجود دارد
.ویروس کرونا بسیار خطرناک است
.بنابراین برخی از قوانین خاص باید دنبال شود
:این یعنی
.لطفا بدون قرار قبلی به ما مراجعه نکنید
.و لطفاً قوانین ایمنی بهداشت را نیز رعایت کنید
.برای مثال باید ماسک محافظ خود را به همراه داشته باشید

برای بازگشت به صفحه اصلی اینجا کلیک کنید